Vol. 70 No. 5-6 (2024): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering