Vol. 68 No. 2 (2022): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering