Vol. 69 No. 11-12 (2023): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering