Vol. 68 No. 7-8 (2022): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering