Vol. 68 No. 6 (2022): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering