Vol. 70 No. 3-4 (2024): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering