Vol. 69 No. 5-6 (2023): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering