Vol. 69 No. 3-4 (2023): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering