Vol. 69 No. 1-2 (2023): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering