Vol. 68 No. 11 (2022): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering