Vol. 68 No. 1 (2022): Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering