Li, Longfei, Xin He, Taowei Jiao, Yumeng Xiao, Xipan Wei, and Wei Li. 2023. “Design and Optimization of an Umbrella-Type Shield Based on 3D CFD Simulation Technology”. Strojniški Vestnik - Journal of Mechanical Engineering 69 (9-10):422-32. https://doi.org/10.5545/sv-jme.2023.644.